Házirend

Kedves Vendégeink!
Köszöntjük Önöket Berekfürdőn az Árvácska Apartmanban!

Néhány perc figyelmet kérnénk Öntől/Önöktől, hogy a későbbi félreértések elkerülése érdekében megismerhesse a házirendet a zavartalan pihenés biztosítása érdekében. A házirendet valamennyi, az apartmanban tartózkodó személy köteles megismerni és az ott tartózkodás teljes időtartama alatt betartani. A házirend be nem tartása a foglalás lemondását és a teljes összeg megfizettetését vonhatja magával.

Az apartman 8 fő befogadására alkalmas. A 8 fő gyermekkel és felnőttel együtt értendő, életkortól függetlenül. Az apartman elfoglalása az érkezés napján legkorábban du.14:00 órakor lehetséges, elhagyása a távozás napján de. 10:00 óráig történik. Érkezéskor köteles, a szállásadónak a személyes dokumentumait ( személyi igazolvány, útlevél ) bemutatni, személyes adatok -jogszabályokban előírt- kötelező rögzítése céljából. A szálláshely szolgáltató az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely szolgáltatást megtagadja.

A vendégek a szállást csak a teljes részvételi díj és a helyi önkormányzat rendelete szerinti, az összes tervezett vendégéjszakákra számított idegenforgalmi adó megfizetését követően, a kötelező adatrögzítések után foglalhatják el. Az apartmanban mindenki saját felelősségére tartózkodhat. Az apartmant csak és kizárólag annyi fő veheti igénybe, ahány fő részére megtörtént a szállásdíj kifizetése, ezen létszám túllépése esetén felárat számítunk fel. További vendégek fogadása, valamint az apartman akár ingyenes, akár visszterhes használatba adása szigorúan TILOS! A szállásadó jogosult – előzetes bejelentés nélkül, a vendégek pihenésének megzavarása nélkül, valamint személyiségi jogaik tiszteletben tartása mellett ellenőrizni, a szálláshelyen tartózkodók létszámát.

Az apartmanban DOHÁNYOZNI TILOS!

A teraszon ,illetve az udvaron való dohányzáskor kérjük a csikkeket a kihelyezett hamutartóba helyezni! Tüzet csak a kijelölt tűzrakó helyen ( bográcsozó hely ) szabad gyújtani, használata után minden esetben gondoskodni kell és meg kell győződni annak eloltásáról. A bográcsot és egyéb grillezési eszközöket kérjük a kerti csapnál elmosni. A szemetet kérjük a kihelyezett kukába, az általunk biztosított szemeteszsákokban gyűjteni és azt a szemétszállítási napon a kapu elé elhelyezni. ( szemétszállítás: hétfői napon )Semmit ne öntsenek a lefolyókba, mert dugulást okozhat! Kérjük a mosdókban elhelyezett higiéniai hulladéktárolók használatát.

Az apartmant, a kertet és ezek berendezéseit rendeltetésszerűen kell használni , a tűz és balesetvédelmi szabályokat kérjük betartani. Törekedni kell állaguk megóvására ( kármegelőzés), és az esetlegesen bekövetkezett kár elhárítására! A vendégek az apartman területén lévő minden berendezési, felszerelési, valamint használati tárgyért teljes anyagi felelősséggel tartoznak. Az apartman berendezési tárgyait NEM lehet átrendezni. A szállás területén okozott –nem rendeltetésszerű használatból eredő- kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni. Szigorúan TILOS bármely gépészeti berendezéshez, elektronikai eszközhöz ( wifi ) hozzányúlni vagy azt megrongálni.

A szállásadó nem vállal felelősséget a nem rendetetésszerű használatból adódó esetleges anyagi károkért vagy balesetért. Ha valamely háztartási eszköz a vendég hibáján kívül tönkremegy, kérjük jelezzék ezt felénk, hogy a problémát minél hamarabb orvosolni tudjuk. A szálláshely területére hozott személyes értéktárgyakért ( ékszer ) felelősséget nem vállalunk. A vendég köteles vigyázni a személyes holmijaira és értékeire, – amennyiben a szálláshelyen hagyja, -felelősség e tekintetben a szállásadót nem terheli. Amennyiben a vendég a szállást elhagyja kötelező bezárni az ajtót és ablakokat. A szálláshelyen légkondicionáló működik, ezért kérjük kedves vendégeinket a nyílászárók csukva tartására, illetve az áram és víz gazdaságos használatára.
Az apartmanba háziállat bevitele TILOS !

Az apartmant távozáskor tisztán, hiánytalanul és rendben kell átadni, mint ahogy azt átvette/átvették ( beleértve a mosogatást ) A távozó vendégek ne hagyjanak a hűtőszekrényben vagy az apartmanon belül bárhol ételt és szemetet. A szálláshely végleges elhagyásakor a kulcsot le kell adni a szállásadó részére. Az átadott kulcs esetleges elvesztése esetén a vendégek kötelesek azt haladéktalanul jelezni és annak árát, illetve a zárcserét a szállásadónak megtéríteni. A szállásadó jogosult a távozás előtt az apartmant ellenőrizni és ha szennyezés, rongálás vagy tárgyak hiánya merülne fel jogosult jegyzőkönyv felvételére, a kár, hiány értékének becslésére, melynek alapján a vendég köteles annak helyszínen történő megtérítésére, továbbá az esetleges jogkövetkezményekért való felelősségvállalásra. A szállás igénybevételével és elfoglalásával a vendég elfogadja a házirendben foglaltakat. Annak el nem olvasása nem mentesít a házirend be nem tartásából eredő következmények alól. A szállás házirendjének megsértése miatti lemondás esetében, illetve lefoglalt időpont előtti elutazás esetén a vendégnek visszatérítés nem jár.

Reklamációt akkor veszünk figyelembe, ha azt a vendég a tartózkodás ideje alatt jelzi. Utólagos reklamációt nem fogadunk el! A házirend által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadók. Kérjük a házirend betartását!

Jó pihenést és kellemes időtöltést kívánunk!